Om

Spelutveckling Väst initierades av Mattias Dristig 2017 för att det goda samtal som fördes på GothCons indiespelutvecklarrum skulle kunna fortsätta mellan de årliga konventen. Inspirationen hämtas bl a från Centrumbildningarna och United Artist.

Spelutveckling Väst organiserar roll- och brädspelskreatörer från Västra Götaland och Halland. Vi är ett nätverk som på olika sätt stöttar varandra i arbetet med att ta fram egna spelprodukter, ordnar offentliga speltester av våra prototyper, föreläser om spelutveckling samt delar med oss av vår gemensamma kunskap till våra medlemmar.

MEDLEMSKAP OCH DE TRE NIVÅERNA

Spelutveckling Väst är ännu ingen förening, men organiseras helt demokratiskt med tre nivåer i sitt medlemskap. Nivåerna finns till för att tillgodose medlemmarnas olika ambitionsnivåer med sitt spelskapande. Medlemskap beviljas av spelutvecklarna på nivå III om grundkriterierna nedan uppfylls och inga andra skäl för nekat medlemskap föreligger.

Nivå I: Vem som helst får besöka våra öppna speltester och där få tips och råd hur man bör gå vidare med sin egen spelidé osv. På Nivå I har man inga speciella krav på sig.

Nivå II: Riktar sig till de som har skapat sin första upptryckta spelprototyp och vill visa upp och speltesta denna på någon av våra offentliga och öppna speltester.

Nivå III: Riktar sig till de som vill professionalisera sitt spelskapande och få tillgång till Spelutveckling Väst hela samlade kompetens och kunskap. Medlemmar på Nivå III listas på hemsidan, är med och beslutar i nätverkets namn, bidrar till driften av hemsidan, tar på sig uppgifter som vi gemensamt behöver lösa, har förtur vid betalda föreläsningsuppdrag osv.

GRUNDKRITERIER FÖR MEDLEMSKAP

Grundkriterierna för medlemskap i Spelutveckling Väst är:

  • Du ska ha skapat minst en spelprototyp (enkla utskrifter på skrivare duger gott
  • Du ska vara villig, och aktivt, dela med dig av dina kunskaper till övriga medlemmar i nätverket

 

Annons